Prima casă este o oportunitate foarte bună pentru familii și pentru orice cetățean cu vârsta cuprinsă între 18 și 45 de ani pentru achiziționarea propriului cămin în condiții avantajoase.
Aplicantul trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
– să fie angajat legal în câmpul muncii.
– să dispună de venituri oficiale.
Eligibilitatea Participanților:
– persoanele care nu dețin în proprietate exclusivă sau comună cu soțul/soția o locuință și nu au în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuințe;
– persoanele cu venituri oficiale salariale nete de două ori mai mare decât rata lunară a creditului (rata lunară, dobânda și comisionul de garantare). Se acceptă și veniturile salariale ale rudelor de gradul I.
Condițiile de creditare:
Se accept pentru finanțare doar locuințele finisate, date în exploatare și înregistrate în Registrul bunurilor immobile.
Creditele se oferă doar în MDL.
Plafonul maxim pentru prețul locuinței este de 1 mil. MDL;
Avansul inițial al beneficiarului este de cel puțin 10% din valoarea totală a locuinței;
Statul va oferi garanții în valoare de 50% din soldul creditului;
Durata maximă a creditului este de 25 de ani.
Nu se percep comisioane de rambursare anticipată.
Beneficiarul poate îndeplini și alte condiții specifice prevăzute de normele interne de creditare ale băncii participante la Program.
Obținerea creditului:
Pentru a beneficia de programul de stat ”Prima Casă”, clienții trebuie să aplice pentru creditul ipotecar la una din următoarele bănci:
1. Moldincombank
2. Victoriabank
3. Moldova Agroindbank
4. Mobias banca
5. Eximbank
Garantia de stat:
După acordarea creditului de către bănci, locuința procurată în cadrul programului va fi gajată în proporție de câte 50% în beneficiul statului și a băncii. În cazul în care clientul intră în incapacitatea de plată a creditului, va fi activată garanția de stat.
Actele necesare pentru aplicare:
Solicitantul trebuie să prezinte următoarele acte:
• cerere de acordare a creditului în cadrul Programului semnată de solicitant;
• cerere de acordare a garanției în cadrul Programului semnată de solicitant;
• buletinul de identitate a solicitantului, buletinul de identitate al soţului/soţiei, după caz;
• adeverinţa de venit proprie a solicitantului, a soţului/soţiei, după caz;
• carnetul de muncă şi/sau contractul individual de muncă sau licenţa pentru activitate profesională, proprie şi a soţului/soţiei, după caz;
• extras valabil din Registrul Bunurilor Imobile pentru locuința care urmează a fi procurată prin intermediul Programului precum și certificat privind lipsa datoriilor eliberat de Serviciul Fiscal de Stat;
• certificat eliberat de Agenția Serviciilor Publice care confirmă faptul că beneficiarul, soțul/soția beneficiarului nu dețin în proprietate exclusivă sau comună în devălmășie cu soţul/soţia nici o locuinţă în decursul ultimelor 12 luni până la data solicitării certificatului;
• alte documente care confirmă provenența veniturilor oficiale nete;
• raport de evaluare a locuinței care urmează a fi procurată, de la o companie de evaluare licențiată.
Persoanele care obțin alte venituri din chirii, dividende și activități independente trebuie să prezinte documentele specifice care dovedesc obținerea acestor venituri. În funcție de situația imobilului achiziționa, băncile pot cere ulterior și documente suplimentare față de cele solicitate inițial.